Liity jäseneksi

SANT on yleishyödyllinen jäsenyritystensä yhteenliittymä, joka toimii edunvalvojana suhteissa viranomaisiin, toisiin järjestöihin ja muihin ulkopuolisiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknillisissä ja liikkeenhoidollisissa kysymyksissä. SANT edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä. Hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen on toiminnan lähtökohta.

 

SANT tarjoaa jäsenilleen lukuisia jäsenpalveluja ja -etuja. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut jäsenyydestä, toimita hakemuslomake vaadittavine liitteineen postitse liittotoimistoon.