Palvelut

Satelliitteja on vastaanotettavissa kymmeniä. Suomessa yleisimmin vastaanotettavia satelliitteja ovat Astra, Eutelsat Hot Bird, Sirius ja Thor.

Yleisimpien Suomessa näkyvien satelliittien peittoalueet riippuu kyseisten satelliittiyhtiöiden/satelliittien asetuksista eli samalla satelliitilla on useita eri näkyvyysalueita. Satelliittien sijainti ilmoitetaan pituusasteina nollameridiaanista itään (E) tai länteen (W).

Maksulliset kanavat

Maksullisten eli ns. salattujen kanavien vastaanottoon tarvitaan satelliittivastaanotin, joka osaa purkaa kyseisen lähettäjäyhtiön käyttämän salauskoodauksen, ja maksullinen ohjelmakortti (älykortti). Salauksen purkautuminen vain oikeassa vastaanottimessa (yhdessä) on varmistettu ns. ´linkityksellä´, jota käyttävät Suomessa satelliittipalveluja välittävät ohjelmajakeluyhtiöt (esimerkiksi Canal Digital Finland Oy). Linkitys tarkoittaa että salauksenpurkukortti toimii ainoastaan siinä satelliittivastaanottimessa, johon kortti on valtuutettu. Tämä tapahtuu yleensä ensimmäisessä käyttöönotossa, jolloin satelliitista vastaanotettava salauksenpurkukoodi varmistaa, että kortti on oikeassa hyväksytyssä satelliittivastaanottimessa (tarkistaa sen sarjanumeron).

Vapaat kanavat

Vapaiden kanavien vastaanotto edellyttää digitaalisen satelliittivastaanottimen (DVB-S). Satelliittien kautta lähetetään edelleen myös analogisia lähetyksiä, joiden vastaanotto edellyttää analogista vastaanotinta. Vapaista satelliittikanavista ja niiden sijainnista löytyy tarkempia tietoja internetin kautta ko. satelliittipalvelujen kotisivuilta.

Satelliittipalveluja ja -antenniasennuspalveluja tarjoavia yrityksiä löydät Jäsenyrityshaun kautta. Katso myös linkit.