Satelliittiantennin asennus

Satelliittiantennin paikkaa valittaessa on perussääntö, että satelliittiin on oltava näköyhteys satelliittiantennin koko pinta-alalta.

Satelliittilautasen asennus viimeistelyä vaille. Kuva Antti Kalliomäki
Satelliittiantenni asennetaan joko katolle, seinään tai maahan. Antenni on suunnattava tarkasti lähettävään satelliittiin. Rakennukset, puut tai muut esteet eivät saa olla haittaamassa näköyhteyttä. Myös puiden kasvaminen on syytä ottaa huomioon.

Suunta ja korotuskulma riippuvat maantieteellisestä sijainnista. Antennin sijoituspaikkaa valittaessa on otettava huomioon myös riittävän luotettava kiinnitys. Kiinnityksen on oltava sellainen, että suunta pysyy paikallaan 0,5 asteen tarkkuudella.


Satelliittiantennin valinta

Satelliittiantennin valintaan ja kokoon vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • satelliittikanavat, jotka antennilla halutaan vastaanottaa
 • satelliitti, josta satelliittikanavat vastaanotetaan
 • rakennuksen maantieteellinen sijainti
 • antennin väri

Satelliittiantennin koko määräytyy sen perusteella, mistä satelliitista vastaanotto tapahtuu. Lisäksi satelliittiantennin kokoon vaikuttaa rakennuksen maantieteellinen sijainti. Etelä- ja Länsi-Suomessa riittää usein pienempi antenni kuin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Edellä mainituin perustein satelliittiantennin (lautasen) halkaisijan tulee olla 0,7-1,8 m.

Satelliittiantenneihin liittyy monia teknisiä ominaisuuksia. Antennin valinnassa onkin suositeltavinta käyttää apuna ammattiliikettä. Se osaa auttaa oikean antennin valinnassa, kun tiedetään mitä satelliittikanavia pientalossa halutaan katsella.

Satelliittiantennia valittaessa on syytä kiinnittää antennin teknisten ominaisuuksien lisäksi huomiota myös heijastimen eli lautasen väriin. Värin tulisi sopia ympäristön kanssa yhteen mahdollisimman vähän maisemaa häiriten. Harmaa tai kuusenvihreä voivat monesti olla sopivampia värejä kuin valkoinen.


Satelliittiantennin asennus tiivistettynä

 • Asennuspaikka seinä, katto tai maa
 • Kiinnityksen on oltava luotettava; esim. tuulikuormat on otettava huomioon
 • Satelliittiin on oltava näköyhteys koko lautasen pinta-alasta
 • Kompanssisuunta on 140-240° paikkakunnasta ja satelliitista riippuen
 • Korotuskulma on 8-22° paikkakunnasta riippuen
 • Suunnan on säilyttävä 0,5 asteen tarkkuudella
 • Satelliittiantenni on maadoitettava tarvittaessa


Ammattitaitoisen asentajan löydät Jäsenyrityshausta