Antennin suuntaus

Antenni kannattaa suunnata siihen lähettimeen, josta saadaan paras signaali. Antennipaikan ja suunnan omatoimisessa määrittämisessä voidaan hyödyntää vastaanottimen kentänvoimakkuusmittaria.

  

Antennipaikkaa haettaessa antenni on pidettävä koko ajan suunnattuna kohti lähetysasemaa.

Antennia on siirrettävä korkeus- ja sivusuunnassa siten, että digivastaanottimen signaalitason luku on mahdollisimman korkea kaikkien kanavanippujen signaaleilla. Jo noin 20–30 cm siirto saattaa vaikuttaa merkittävästi signaalin tasoon.

Mastoputkelle voi hakea parasta paikkaa esim. kokeilemalla talon toista päätyä. Joskus riittävän signaalin saaminen voi edellyttää antennin asentamista jopa kymmenen metrin korkeuteen maanpinnasta.

 

Lähetinasemien sijainnin voi tarkastaa seuraavista osoitteesta: 

Kanavaniput UHF A-F: www.digita.fi

Kanavaniput VHF A-C: www.dna.fi

 

Digivastaanottimella tulisi saada kaikille kanavanipuille vähintään 80 prosentin signaalitaso riittävän erilaisista olosuhteista (sumu, sade, vuodenaika jne.) johtuvien signaali tasovaihteluiden varalle. Eri digivastaanottimissa näkyvät signaalintasonäytöt eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä kyseessä on laitevalmistajan näkemys riittävän voimakkaasta signaalista.

Joissakin vastaanottimissa on myös signaalin laatua osoittava näyttö, joka tulisi näyttää kaikilla kanavanipuilla täyttä tai lähes täyttä lukemaa. Standardin mukaan tv-antennirasiassa signaalin tason tulisi olla välillä 49–74 dBuV (DVB-T2-jakelu).

 

TV-palveluiden vastaanottaminen kahdella antennilla eri asemilta


Yleinen tilanne on että VHF-kanavilla ja UHF-kanavilla lähetykset lähetetään eri asemilta. Tästä syystä antennit joudutaan asentamaan eri suuntiin. Lähetysasemien etäisyyseroista ja lähetystehojen eroista johtuen vastaanotettavissa VHF- ja UHF-signaaliessa saattaa olla suuriakin tasoeroja. Antennilta vaadittava vahvistus määritellään erikseen VHF:llä ja UHF:llä.

Signaalien tasoerojen ollessa suuria, tulee vastaan myös tilanteita, jossa mastovahvistinta tarvitaan vain toiselle antennille. Joskus tasojen säätö tai häiriöiden poistaminen vaatii tapauskohtaisesti esimerkiksi aluekohtaisilla tasonsäädöillä varustetun mastovahvistimen, vaimentimia tai päästö- tai estosuodattimia.

Useimmat laadukkaat mastovahvistimet on varustettu aluekohtaisilla tuloilla ja säädöillä. Esimerkiksi jos muun radioliikenteen tukiasema (esim. Virve, GSM, 3G, LTE 700, LTE 800 jne.) on vastaanottopisteen välittömässä läheisyydessä, saatetaan joutua asentamaan laajakaistaisen mastovahvistimen sisäänmenoon estosuodin kyseisen tukiaseman signaalin aiheuttaman häiriön estämiseksi.